Szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi a ryzyko autyzmu u ich dzieci

06.03.2019
Prenatal tetanus, diphtheria, acellular pertussis vaccination and autism spectrum disorder
Becerra-Culqui T.A. i wsp.
Pediatrics, 2018; 142 (3). pii: e20180120

Opracowały: Iwona Rywczak, Małgorzata Ściubisz

Skróty: ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu, dTpa – skojarzona szczepionka zawierająca toksoid tężcowy oraz zmniejszone dawki toksoidu błoniczego i bezkomórkowych antygenów krztuśca, HR – hazard względny

Szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi szczepionką dTpa jest skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na krztusiec zarówno u ciężarnych, jak i ich potomstwa w pierwszych tygodniach życia. W wielu badaniach potwierdzono również, że podanie szczepionki dTpa w czasie ciąży jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka wystąpienia różnych powikłań i zdarzeń niepożądanych dotyczących ciąży, porodu, połogu oraz dziecka.

W badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono natomiast, czy istnieje związek między szczepieniem dTpa w czasie ciąży a późniejszym wystąpieniem u dzieci zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD).

Populację badania stanowiło 81 993 dzieci urodzonych z pojedynczej ciąży w latach 2011–2014 w szpitalach zarządzanych przez Kaiser Permanente Southern California. Wystąpienie ASD definiowano jako rozpoznanie w klasyfikacji ICD-9 zgodne z kodami: 299.0, 299.8, 299.9 lub ICD-10 zgodne z kodami: F84.0, F84.5, F84.8, F84.9 po ukończeniu 1. roku życia. Ciężarną uznawano za zaszczepioną, jeżeli otrzymała dTpa w jakimkolwiek momencie trwania ciąży.

W analizowanym okresie wyszczepialność ciężarnych szczepionką dTpa wahała się od 26% w 2012 roku do 79% w 2014 roku. Szczepienie dTpa u ciężarnych wykonywano średnio w 28. tygodniu ciąży. W badanej populacji ASD rozpoznano u 1341 (1,6%) dzieci. Okres obserwacji wynosił 1,2–6,5 lat.

Autorzy badania stwierdzili, że wskaźnik zapadalności na ASD w grupie dzieci, których matki otrzymały dTpa w czasie ciąży, wyniósł 3,78/1000 osobolat, a w grupie dzieci, których matki nie były szczepione – 4,05/1000 osobolat. W analizie uwzględniającej czynniki zakłócające wykazano, że szczepienie ciężarnych dTpa nie zwiększyło ryzyka wystąpienia ASD u ich potomstwa (hazard względny – HR: 0,85 [95% CI: 0,77–0,95]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie ciężarnych dTpa nie zwiększyło ryzyka wystąpienia ASD u ich potomstwa. Podkreślają, że jest to pierwsze badanie z grupą kontrolną, w którym oceniono ryzyko wystąpienia ASD u dzieci matek szczepionych dTpa w czasie ciąży.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań