Program szczepień dzieci przeciwko pneumokokom spowodował zmniejszenie wskaźników hospitalizacji z powodu zapalenia płuc w całej populacji

Data utworzenia:  09.12.2013
Aktualizacja: 07.07.2014
U.S. hospitalizations for pneumonia after a decade of pneumococcal vaccination
Griffin M.R. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2013; 369: 155–163

Opracowała lek. Iwona Rywczak

W Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu do programu szczepień dzieci do 2. roku życia skoniugowanej 7-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom (PCV-7) odnotowano istotne zmniejszenie zapadalności na IChP wywołaną typami serologicznymi uwzględnionymi w PCV-7 – i to zarówno w grupie wiekowej objętej tym programem, jak i u starszych dzieci oraz dorosłych. Do 2004 roku zaobserwowano również zmniejszenie wskaźnika hospitalizacji małych dzieci z powodu zapalenia płuc o jakiejkolwiek etiologii. W omawianym badaniu z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy ten trend utrzymywał się przez kolejne lata i czy zmieniła się częstość hospitalizacji w starszych grupach wiekowych. Istniały bowiem obawy, że wprowadzenie szczepień PCV-7 może skutkować zwiększeniem zapadalności na choroby wywołane typami serologicznymi nieobjętymi PCV-7.

W badaniu wykorzystano bazę danych Nationwide Inpatient Sample. Wskaźniki hospitalizacji z lat 2007–2009, tj. po kilku latach realizacji powszechnych szczepień dzieci szczepionką skoniugowaną, porównano ze wskaźnikami z okresu przed wprowadzeniem PCV-7 (lata 1997–1999). Stwierdzono, że u dzieci do 2. roku życia wskaźnik hospitalizacji z powodu zapalenia płuc zmniejszył się o ponad 551/100 000 dzieci (95% CI: 445,1–657,1), czyli o ponad 43% (95% CI: 34,9–51,6), co oznacza 47 000 hospitalizacji mniej w ciągu roku. U dorosłych >85. roku życia wskaźnik ten zmniejszył się o ponad 1300/100 000 osób (95% CI: 984,0–1617,6), czyli o prawie 23% (95% CI: 17,3–28,4), co oznacza 73 000 hospitalizacji mniej w ciągu roku. W grupach wiekowych 18–39, 65–74 i 75–84 lat roczna częstość hospitalizacji zmniejszyła się odpowiednio o: 8,4/100 000 (95% CI: 0,6–16,2), 85,3/100 000 (95% CI: 7,0–163,6) i 359,8/100 000 (95% CI: 199,6–520,0). Największą redukcję odnotowano zatem w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej. Zaobserwowano także zwiększenie o 10,1% wskaźnika hospitalizacji u osób w wieku 40–64 lat. Obliczono, że ogólny wskaźnik hospitalizacji w ciągu roku z powodu zapalenia płuc (z uwzględnieniem poprawki na wiek) zmniejszył się w analizowanym okresie niemal o 55/100 000 populacji (95% CI: 41,0–68,5), co oznacza 168 000 hospitalizacji mniej w ciągu roku.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że po wprowadzeniu powszechnych szczepień dzieci do 2. roku życia szczepionką skoniugowaną przeciwko pneumokokom (PCV-7) wskaźniki hospitalizacji dzieci i dorosłych (zwłaszcza po 75. rż.) z powodu zapalenia płuc istotnie się zmniejszyły. Jest to trwały trend, utrzymujący się przez 9 lat realizacji programu szczepień. Korzyści obserwowane u nieszczepionych osób wskazują na wytworzenie odporności zbiorowiskowej.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Nadczynność tarczycy u dzieci
  • Hemochromatoza noworodkowa
  • Zapalenie płuc u dzieci
  • Toksoplazmoza u dzieci
  • Kłębuszkowe zapalenie nerek u dzieci
  • Odma opłucnowa u dzieci
  • Autyzm
  • Kwaśna i wodnista kupka u niemowlaka karmionego piersią
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Cytomegalia u dzieci

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań