Szczepionka Comirnaty przez ≥6 miesięcy zapewniała skuteczną ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, w tym wywołaną wariantem Delta

18.10.2021
Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study
Tartof Y.S. i wsp.
Lancet, 2021. doi.org/10.1016/S0140-6736

Opracowała Małgorzata Ściubisz

W amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność) szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 i zachorowaniom na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, w tym wywołanych wariantem Delta (B.1.617.2). Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku ≥12 lat korzystające ze świadczeń zdrowotnych w placówkach zarządzanych przez Kaiser Permanente Souther California (KPSC) na terenie Południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Zakażenie SARS-CoV-2 zdefiniowano jako dodatni wynik badania PCR niezależnie od obecności objawów klinicznych, a zachorowanie na COVID-19 wymagającą hospitalizacji jako dodatni wynik badania RT-PCR w okresie od 14 dni przed do 3 dni po przyjęciu do szpitala z powodu objawów ostrej choroby układu oddechowego. Wszystkie dodatnie próbki pobrane w okresie od 4 marca do 21 lipca 2021 roku, oraz dodatkową pulę próbek pobranych przed tym okresem, poddano sekwencjonowaniu w celu określenia wariantu SARS-CoV-2. Za w pełni zaszczepione uznawano osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki BNT162b2 i u których minęło ≥7 dni od podania drugiej dawki. Dane do badania uzyskano z elektronicznego rejestru medycznego prowadzonego przez KPSC.

W okresie od 14 grudnia 2020 roku do 8 sierpnia 2021 roku do badania zakwalifikowano 3436 957 osób (52,4% kobiety; przewlekłe choroby współistniejące m.in. nadciśnienie tętnicze [21%], cukrzyca [11%], przewlekła obturacyjna choroba płuc [POChP; 9%], choroby naczyń obwodowych [8%], choroby nerek [5%], choroba wieńcowa lub niewydolność serca [3,1%]) w wieku ≥12 lat (mediana wieku: 45 lat, przedział międzyćwiartkowy: 29–61; ≥65. rż.: 19,7%). Do 8 sierpnia 2021 roku 1 146 768 (33,4%) osób otrzymało ≥1 dawkę szczepionki BNT162b2, w tym większość (91%) zaszczepiono w pełnym 2-dawkowym schemacie. Okres obserwacji liczony od 7. dnia po podaniu drugiej dawki szczepionki wynosił śr. 3,4 miesiąca, a >70% osób obserwowano przez ≥3 miesiące. Pozostałe 1 166 790 osób nie było szczepionych przeciwko COVID-19, a 1 123 399 otrzymało inny preparat (Spikevax lub Ad26.CoV-2.S [Janssen/Johnson&Johnson]) lub w schemacie mieszanym. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u 184 041 (5,4%) osób, spośród których 12 130 (6,6%) wymagało hospitalizacji. Osoby zakażone SARS-CoV-2 były młodsze niż osoby niezakażone i częściej stwierdzano u nich znaczą otyłość (BMI >30). Osoby wymagające hospitalizacji z powodu COVID-19 były starsze, częściej płci męskiej i częściej obciążone chorobami przewlekłymi niż osoby, które nie wymagały hospitalizacji.

W analizie skorygowanej o znane czynniki zakłócające wykazano, że skuteczność rzeczywista pełnego szczepienia Comirnaty w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 (objawowym i bezobjawowym) wyniosła 73% (95% CI: 72–74), a w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19 wymagającą hospitalizacji – 90% (95% CI: 89–92). W zależności od wieku skuteczność wobec COVID-19 lub zakażenia SARS-CoV-2 wyniosła 91% (95% CI 88–93) u nastolatków w wieku 12–15 lat, 73% (95% CI: 71–74) u osób w wieku 16–44 lat i 45–64 lat oraz 61% (57–65) u osób w wieku ≥65 lat, natomiast wobec hospitalizacji z powodu COVID-19 wyniosła 81% (95% CI: od -55 do 98) u dzieci w wieku 12–15 lat, 92% (95% CI 88–95) u osób w wieku 16–44 lat, 91% (95% CI: 88–93) u osób w wieku 45–64 lat oraz 86% (82–88) u osób w wieku ≥65 lat. Zaobserwowano, że skuteczność pełnego szczepienia w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 (objawowym i bezobjawowym) zmniejszyła się wraz z upływem czasu – z 88% (95% CI 86–89) w okresie pierwszego miesiąca po szczepieniu do 47% (95% CI: 43–51) po ≥5 miesiącach. Trend ten obserwowano również u osób w wieku ≥65 lat. Natomiast skuteczność wobec zapobiegania hospitalizacji z powodu COVID-19 utrzymywała się cały czas na wysokim poziomie i wynosiła: 87% (95% CI: 82–91) w okresie pierwszego miesiąca po pełnym szczepieniu i 88% (95% CI: 82–92) po upływie ≥5 miesięcy.

Wyniki sekwencjonowania uzyskano dla 5008 z 8911 próbek, a wariant Delta potwierdzono w 28,4% z nich. W okresie badania udział wariantu Delta zwiększał się stopniowo – z 0,6% w kwietniu 2021 roku do 86,5% w sierpniu 2021 roku. Ogółem skuteczność pełnego szczepienia preparatem Comirnaty w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 wywołanym wariantem Delta wyniosła 75% (95% CI: 71–78), a wobec pozostałych wariantów – 91% (95% CI: 88–92). Wraz z upływem czasu od pełnego szczepienia skuteczność szczepienia w zapobieganiu zakażeniom wywołanym wariantem Delta oraz innymi wariantami również się zmniejszała i wyniosła odpowiednio 93% (95% CI 85–97) i 97% (95% CI: 95–99) w okresie miesiąca po szczepieniu oraz 53% (95% CI: 39–65) i 67% (95% CI: 45–80) po 4 miesiącach (co wskazuje raczej na zmniejszający się z czasem poziom ochrony poszczepiennej wobec zakażenia, a nie na większą zdolność wariantu Delta do przełamywania tej ochrony – przyp. red.). Skuteczność pełnego szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19 wymagającą hospitalizacji była podobna wobec wariantu Delta i pozostałych wariantów: odpowiednio 93% (95% CI 84–96) i 95% (95% CI: 90–98).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w okresie ≥6 miesięcy pełne szczepienie preparatem Comirnaty było bardzo skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, również w warunkach dużego rozpowszechnienia wariantu Delta SARS-CoV-2. Skuteczność rzeczywista w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 (objawowym i bezobjawowym łącznie) w krótkim okresie po pełnym szczepieniu była bardzo duża, również wobec wariantu Delta, jednak zmniejszała się wraz z upływem czasu. Takiego trendu nie zaobserwowano wobec zachorowań wymagających hospitalizacji, jednak wymaga to dalszego, ścisłego monitorowania.

Zobacz także
  • Skuteczność 3 różnych szczepionek w zapobieganiu hospitalizacji z powodu COVID-19
  • To nie jest ranking szczepionek

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań