Co wiąże się z większym ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia?

05.04.2022
Cardiac complications after SARS-CoV-2 infection and mRNA COVID-19 vaccination – PCORnet, United States, January 2021–January 2022
Block J.P. i wsp.
Morb. Mortal. Wkly Rep. doi.org/10.15585/mmwr.mm7114e1

Opracowała Małgorzata Ściubisz

Zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia są znanymi powikłaniami zakażenia SARS-CoV-2 oraz zdarzeniami niepożądanymi związanymi ze szczepieniem przeciwko COVID-19 preparatami mRNA (Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech lub Spikevax firmy Moderna).

W czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wyniki badania kohortowego z retrospektywnym zbieraniem danych, w którym porównano ryzyko niekorzystnych zdarzeń ze strony serca po zakażeniu SARS-CoV-2 i po szczepieniu przeciwko COVID-19 preparatami mRNA. W analizie wykorzystano elektroniczne dane medyczne od 40 świadczeniodawców w USA, w sposób usystematyzowany gromadzone przez National Patient-Centered Clinical Research Network (PCORnet).

Populację badania stanowiły osoby w wieku ≥5 lat, u których w okresie od stycznia 2021 roku do stycznia 2022 roku: 1) potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2 (dodatni wynik badania RT-PCR lub testu antygenowego) – 814 524 osób, lub 2) wykonano szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA – 6 713 100 osób (71% preparatem Comirnaty lub 29% preparatem Spikevax), w tym 2 548 334 zaszczepionych 1 dawką, 2 483 597 zaszczepionych 2 dawkami oraz 1 681 169 dla których nie określono liczby dawek.

Pomiędzy grupami porównano m.in. ryzyko zapalenia mięśnia sercowego (rozpoznanie w klasyfikacji ICD-10 zgodne z kodami B33.22, I40, I40.0, I40.1, I40.8, I40.9 lub I51.4) i/lub zapalenia osierdzia (rozpoznanie w klasyfikacji ICD-10 zgodne z kodami B33.23, I30, I30.0, I30.1, I30.8, I30.9 lub I31.9). Wystąpienie niekorzystnych następstw ze strony serca oceniono m.in. w zależności od wieku (5–11 lat, 12–17 lat, 18–29 lat, ≥30 lat), płci (mężczyźni, kobiety), okresu narażenia (w ciągu 7, 21 lub 42 dni po zakażeniu lub szczepieniu). Z analizy wyłączono osoby, które ≤30 dni przed zakażeniem otrzymały szczepienie preparatem mRNA, u których zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono ≤30 dni przed szczepieniem, otrzymały dawkę dodatkową lub przypominającą szczepionki.

Wykazano, że:

1. Ogółem ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia było małe, dotyczyło przede wszystkim osób w wieku ≥12 lat, w większym stopniu mężczyzn niż kobiet:

  • w zależności od grupy wiekowej i okresu narażenia wyniosło 12,6–114/100 000 po zakażeniu SARS-CoV-2 i 0–35,9/100 000 po szczepieniu mRNA u mężczyzn oraz 8,1–61,7/100 000 po zakażeniu SARS-CoV-2 i 0–10,9/100 000 po szczepieniu mRNA u kobiet.

2. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia było znacznie większe po zakażeniu SARS-CoV-2 niż po szczepieniu preparatem mRNA (p. także tab.):

  • w zależności od grupy wiekowej i okresu narażenia było nawet 32-krotnie większe po zakażeniu niż po szczepieniu u mężczyzn (ryzyko względne [RR]: 31,8 [95% CI: 9,9–102]) i 18-krotnie większe po zakażeniu niż po szczepieniu u kobiet (RR: 17,7 [95% CI: 4–78,4]).

3. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia po szczepieniu preparatem mRNA było większe po drugiej dawce niż po pierwszej, a różnica ta była bardziej wyraźna u mężczyzn:

  • w 7-dniowym okresie narażenia wyniosło 2,2 vs 26,7/100 000 u chłopców oraz 2 vs 2,1/100 000 u dziewcząt w wieku 12–17 lat, natomiast w 21-dniowym okresie narażenia wyniosło 3,3 vs 35,9/100 000 u chłopców oraz 2 vs 5,4/100 000 u dziewcząt w wieku 12–17 lat.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia było małe, ale znacznie większe po zakażeniu SARS-CoV-2 niż po szczepieniu przeciwko COVID-19 preparatem mRNA. Dotyczyło przede wszystkim osób w wieku ≥12 lat, w większym stopniu mężczyzn niż kobiet.

Tabela. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia po zakażeniu SARS-CoV-2, w porównaniu z ryzykiem po szczepieniu przeciwko COVID-19 preparatem mRNA, w 7-dniowym okresie narażeniaa
Punkt końcowy Ryzyko po zakażeniu SARS-CoV-2 vs ryzyko po szczepieniu mRNAb
po 1. dawce szczepionki po 2. dawce szczepionki ogółem po szczepieniu
mężczyźni
zapalenie mięśnia sercowego
12–17 lat 23,0 (5,3–99,5) 2,3 (1,2–4,4) 3,9 (2,1–7,0)
18–29 lat 61,8 (8,5–451,8) 8,5 (3,7–19,1) 12,0 (6,4–22,5)
≥30 lat 67,2 (31,4–143,8) 115,2 (42,6–311,7) 45,7 (30,2–69,2)
zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia
12–17 lat 25,7 (6,0–110,3) 2,1 (1,1–3,9) 3,5 (2,0–6,1)
18–29 lat 31,8 (9,9–102,0) 7,0 (3,8–12,9) 7,4 (4,8–11,5)
≥30 lat 26,6 (18,2–38,7) 32,3 (21,3–48,8) 16,0 (12,9–19,8)
kobiety
zapalenie mięśnia sercowego zapalenie mięśnia sercowego
12–17 lat 24,5 (3,1–193,3) 23,1 (2,9–182,0) 31,2 (6,7–144,3)
18–29 lat 23,5 (3,0–182,0) 7,6 (2,1–27,1) 6,5 (2,8–15,2)
≥30 lat 42,6 (21,5–84,4) 62,9 (27,6–143,6) 44,0 (27,9–69,3)
zapalenie mięśnia sercowego zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia
12–17 lat 12,2 (2,6–56,7) 11,5 (2,5–53,4) 15,6 (4,8–50,6)
18–29 lat 9,4 (3,6–24,8) 7,6 (3,1–18,7) 5,9 (3,3–10,6)
≥30 lat 17,1 (12,0–24,5) 31,2 (19,6–49,7) 13,9 (11,0–17,7)
a Dane dla USA za okres do 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (przygotowano na podstawie tab. 2 i 3 w Block J.P. i wsp.: Cardiac complications after SARS-CoV-2 infection and mRNA COVID-19 vaccination – PCORnet, United States, January 2021–January 2022. Morb. Mortal. Wkly Rep. doi.org/10.15585/mmwr.mm7114e1)
b RR (95% CI)
CI – przedział ufności, COVID-19 – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, MIS – wieloukładowy zespół zapalny, mRNA – matrycowy kwas rybonukleinowy, RR – ryzyko względne, SARS-CoV-2 – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2
Wybrane treści dla pacjenta:

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań