Przepuklina sportowców – porównanie wyników leczenia sposobem otwartym i z dostępu całkowicie pozaotrzewnowego

22.10.2019
Omówienie artykułu: Randomized clinical trial of open suture repair versus totally extraperitoneal repair for treatment of sportsman’s hernia
A.J. Sheen i wsp.
Br. J. Surg., 2019; 106: 837–844. doi: 10.1002/bjs.11226