Samoistna odma opłucnowa – leczenie zachowawcze czy drenaż?

07.10.2020
Omówienie artykułu: Conservative vs. interventional treatment for spontaneous pneumothorax
S.G.A. Brown i wsp.
N. Engl. J. Med., 2020; 382: 405–415