Zaawansowanie raka jelita grubego w chwili rozpoznania i przeżycie chorych w zależności od współistnienia bądź braku choroby zapalnej jelit

08.12.2020
Omówienie artykułu: Stage at diagnosis and survival of colorectal cancer with or without underlying inflammatory bowel disease: a population-based study
Ch. Arhi i wsp.
J. Crohns Colitis, 2020 Sep 29; jjaa196. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa196