Tomografia komputerowa z małą dawką promieniowania przy podejrzeniu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego

08.02.2021
Omówienie artykułu: The accuracy of low-dose computed tomography protocol in patients with suspected acute appendicitis
S. Sippola i wsp.
The OPTICAP Study. Annals of Surgery, 2020; 271: 332–338. doi: 10.1097/SLA.0000000000002976