Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego bez przedziurawienia u dzieci – apendektomia czy leczenie zachowawcze?

08.02.2021
Omówienie artykułu: Nonoperative treatment vs. appendectomy for acute nonperforated appendicitis in children five-year follow up of a randomized controlled pilot trial
B. Patkova i wsp.
Annals of Surgery, 2020; 271: 1030–1035. doi: 10.1097/SLA.0000000000003646