Czy zamykać ubytek w powięzi podczas laparoskopowej naprawy przepukliny brzusznej

08.02.2021
Omówienie artykułu: Primary fascial closure during laparoscopic ventral hernia repair improves patient quality of life a multicenter, blinded randomized controlled trial (NCT02363790)
K. Bernardi i wsp.
Annals of Surgery, 2020; 271: 434–439. doi: 10.1097/SLA.0000000000003505