Laparoskopowa obwodowa resekcja żołądka po przedoperacyjnej chemioterapii

08.02.2021
Omówienie artykułu: Assessment of laparoscopic distal gastrectomy after neoadjuvant chemotherapy for locally advanced gastric cancer. A randomized clinical trial
Z. Li i wsp.
JAMA Surgery, 2019; 154: 1093–1101. doi: 10.1001/jamasurg.2019.3473