Zaawansowany miejscowo rak odbytnicy – rola śródoperacyjnej radioterapii

15.06.2021
Omówienie artykułu: The role of intra-operative radiotherapy in advanced rectal cancer: a meta-analysis.
M.R. Fahy i wsp.
Colorectal Disease, 2021; doi: 10.1111/codi.15698

Wybrane treści dla pacjenta: