Symulacja trójwymiarowa, zdjęcia czy rozmowa z chorymi jako element przygotowania do zabiegu oszczędzającego sutek w aspekcie wyniku kosmetycznego

10.11.2021
Omówienie artykułu: A randomized controlled trial comparing the effect of three-dimensional simulation of aesthetic outcome from breast-conserving surgery with viewing photographs or standard care
A.R. Godden i wsp.
The British Journal of Surgery, 2021 Aug 9;znab217. doi: 10.1093/bjs/znab217. Online ahead of print.