Wyniki funkcjonalne wysokiego i niskiego podwiązania tętnicy krezkowej dolnej podczas resekcji jelita grubego z powodu raka

10.11.2021
Omo´wienie artykułu: Genitourinary function and defecation after colorectal cancer surgery with low- and high-ligation of the inferior mesenteric artery: a meta-analysis
X. Bai i wsp.
komentarz: dr hab. n. med. Andrzej L. Komorowski prof. nadzw.
World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2021; 13: 871–884. doi: 10.4240/wjgs.v13.i8.871

Wybrane treści dla pacjenta: