Torakochirurgia – pytania do eksperta: płyn w worku osierdziowym

24.05.2021
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał,
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II