Wytyczne dotyczące postępowania na oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19 (21.04.2020)

21.04.2020
Wytyczne postępowania w oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19
Zespół ekspercki pod kierunkiem Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Wallnera