ICD-11 – Zaburzenia nastroju, lękowe, związane ze strachem i obsesyjno-kompulsyjne w świetle najnowszej klasyfikacji

19.04.2023
lek. Patryk Główczyński
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Klinika Psychiatrii, WSPSA im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży