Kompendium psychofarmakoterapii. Część 1.: walproiniany

19.12.2022
dr n. med. Rafał Jaeschke, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Choroba Huntingtona