Kompendium psychofarmakoterapii. Część 3.: lamotrygina

07.03.2023
dr n. med. Rafał Jaeschke, Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej
  • Padaczka
  • Padaczka u dziecka
  • Mioklonie
  • Choroba afektywna dwubiegunowa