Potencjalne działania niepożądane związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych – przegląd systematyczny

28.04.2021
Omówienie artykułu:* Association of antidepressant use with adverse health outcomes: a systematic umbrella review
E. Dragioti, M. Solmi, A. Favaro i wsp.
JAMA Psychiatry, 2019; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.2859