Porównanie wpływu stosowania 18 leków przeciwpsychotycznych na masę ciała i parametry metaboliczne u chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową

20.09.2021
Omówienie artykułu: Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia predictors of metabolic dysregulation
T. Pillinger, R.A McCutcheon, L. Vano i wsp.
Lancet Psychiatry, 2020; 7: 64–77