Czynniki wpływające na ryzyko rozwinięcia się zaburzeń lękowych lub zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

Czynniki wpływające na ryzyko rozwinięcia się zaburzeń lękowych lub zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego – przegląd systematyczny

05.07.2021
Risk and protective factors for anxiety and obsessive-compulsive disorders: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses
Omówienie artykułu: M.A. Fullana, M. Tortella-Feliu, L. Fernández de la Cruz i wsp.
Psychological Medicine, 2019; 1–16, doi: 10.1017/S0033291719001247