Wieloletni palacz tytoniu przyjęty w celu diagnostyki zaburzeń oddychania

17.04.2020
lek. med. Kamil Polok
Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM