66-letni mężczyzna leczony z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

17.12.2021
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: