Jakie kryteria w badaniach czynnościowych pozwalają na rozpoznanie astmy wg wytycznych GINA?

13.04.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie