Jakie są aktualne kryteria rozpoznawania obturacji w spirometrii?

13.05.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Pletyzmografia
  • Rozedma płuc
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Dynamiczne rozdęcie płuc
  • POChP: dieta i odżywianie
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Badanie snu
  • POChP u osób niepalących
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę