Jakie są aktualne kryteria rozpoznawania obturacji w spirometrii?

13.05.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: