Rozpoznawanie astmy u dorosłych - podsumowanie wytycznych ERS 2022.
Cz. 2. Tlenek azotu,eozynofilia i IgE

19.04.2023
Na podstawie: R. Louis, I. Satia, I. Ojanguren, F. Schleich, M. Bonini, T. Tonia, D. Rigau, A. Ten Brinke, R. Buhl, S. Loukides, J.W.H. Kocks, L.P. Boulet, A. Bourdin, C. Coleman, K. Needham, M. Thomas, M. Idzko, A. Papi, C. Porsbjerg, D. Schuermans, J.B. Soriano, O.S. Usmani: European Respiratory Society guidelines for the diagnosis of asthma in adults
dr hab. n med. Filip Mejza, Zakład Chorób Zatorowo-Zakrzepowych, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
European Respiratory Journal, 2022; doi: 10.1183/13993003.01585-2021

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Spirometria
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Astma aspirynowa
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Inne badania wykonywane u chorych na astmę
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • Spirometria u chorych na POChP
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny

Spirometria - gdzie zrobić badanie

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!