Sanepid karze za niezgłoszenie NOP

Data utworzenia:  12.06.2014
Aktualizacja: 13.06.2014
Rzeczpospolita

Ordynator oddziału niemowlęcego i patologii noworodka w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu dr Leszek Strój otrzymał od inspektorów sanitarnych mandat karny za niezgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego - informuje "Rzeczpospolita". Kontrola nastąpiła po pisemnej interwencji rodziców szczepionego dziecka. Dotychczas karano raczej rodziców za to, że odmawiają zaszczepienia dziecka.

Urzędnicy tłumaczą, że nakładając mandaty, chcą zmusić lekarzy do uważniejszego przyglądania się reakcjom poszczepiennym. – Szczepienia są dobrodziejstwem. Ale coraz częściej słyszymy o tym, że rodzice z nich rezygnują, bo kiedy dochodzi do powikłań, zostają z problemem sami, a lekarze je ignorują – mówi Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – NOP występują rzadko, dlatego źle by się stało, gdyby wokół nich narosły jakieś mity – dodaje.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 Nr 234 poz. 1570) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie NOP, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.

Zgodnie z przyjętą definicją NOP nazywamy zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki (to kryterium czasowe nie dotyczy szczepionki przeciwko gruźlicy). Istotny jest zatem związek czasowy ze szczepieniem. Ustalenie ewentualnego związku przyczynowego ze szczepieniem następuje w toku dalszej analizy zgłoszenia NOP. Pracownicy właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest wyjaśnienie, czy szczepionka została prawidłowo podana oraz czy była prawidłowo przechowywana. Ustala się także, ile osób zostało zaszczepionych tą szczepionką, czy i jakie odczyny poszczepienne wystąpiły w grupie osób zaszczepionych oraz czy były różnice między seriami. Te informacje przekazywane są ostatecznie do Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, gdzie są gromadzone, rejestrowane, analizowane i weryfikowane.

Z kolei art. 52 tej ustawy stanowi, że ten, kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa powyżej, nie zgłasza niepożądanego odczynu poszczepiennego – podlega karze grzywny.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. Nr 254, poz. 1711) określa rodzaje NOP i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, sposób zgłaszania NOP, wzory formularzy zgłoszeń NOP, a także sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń NOP, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań