ECDC: na odrę chorują głównie osoby nieszczepione

07.05.2024
Małgorzata Ściubisz

O zwiększającej się liczbie zachorowań na odrę w Europie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegała już na początku 2024 roku. W najnowszym raporcie European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) podsumowało bieżącą sytuację epidemiologiczną odry w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) oraz jak kształtowała się ona w ciągu ostatniego roku.


Fot. www.istockphoto.com

W okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku w krajach UE/EOG zgłoszono 6319 zachorowań na odrę, z czego 5300 (83,9%) stanowiły przypadki potwierdzone laboratoryjnie. Najwięcej zachorowań odnotowano w Rumunii (4 708), Austrii (456), we Włoszech (278), Francji (220) oraz w Niemczech (183). Niemal połowa zachorowań (45,9%) dotyczyła dzieci w wieku <5 lat (45,9%) i w tej grupie wiekowej odnotowano również największą zachorowalność. W populacji niemowląt wyniosła 120/mln i była niemal 10-krotnie większa niż w populacji ogólnej (12,9/mln), a wśród dzieci w wieku 1–4 lat wyniosła 85,7/mln. Status szczepienia przeciwko odrze znany był dla 5426 (9,2%) chorych na odrę i większość z nich była nieszczepiona (87,4%). Podobnie, spośród 2066 dzieci w wieku 1–4 lat chorych na odrę, niemal 89% było nieszczepionych.

W marcu 2024 roku w krajach UE/EOG zgłoszono 695 zachorowań na odrę, istotnie więcej niż w poprzednich miesiącach (choć ECDC nie wyklucza, że może to być spowodowane opóźnieniem w raportowaniu). Najwięcej zachorowań odnotowano w Rumunii (174), Austrii (150), we Włoszech (109), Francji (56) oraz Belgii (44). W Polsce w marcu 2024 roku zgłoszono 27 zachorowań na odrę (w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku – 68; p. Odra nie omija Polski).

Eksperci przewidują, że liczba zachorowań na odrę będzie się zwiększać z powodu niewystraczającego odsetka populacji zaszczepionej 2 dawkami szczepionki przeciwko odrze oraz dużego ryzyka zawleczenia zachorowań z regionów, w których aktualnie notuje się dużą aktywność wirusa odry. W najbliższym czasie czynniki te mogą mieć szczególne znacznie w związku ze zbliżającymi się w Europie masowymi wydarzeniami sportowymi, które będą odbywać się w krajach notujących dużą liczbę zachorowań na odrę (czyli w Niemczech – mistrzostwa Europy w piłce nożnej i Francji – letnie igrzyska olimpijskie) oraz wyjazdami wakacyjnymi. Z informacji przekazanych „Medycynie Praktycznej – Szczepienia” przez rzecznika prasowego Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że w związku z nadchodzącym okresem wyjazdów wakacyjnych oraz udziałem w imprezach masowych, w tym w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, zostaną wydane stosowne komunikaty o konieczności uzupełnienia szczepienia przeciwko odrze.

Piśmiennictwo:

1. Monthly measles and rubella monitoring report – March 2024. https://measles-rubella-monthly.ecdc.europa.eu/ (dostęp: 07.05.2024)
2. A 30-fold rise of measles cases in 2023 in the WHO European Region warrants urgent action. https://www.who.int/europe/news/item/14-12-2023-a-30-fold-rise-of-measles-cases-in-2023-in-the-who-european-region-warrants-urgent-action (dostęp: 07.05.2024)
3. European Centre for Disease Prevention and Control. Measles on the rise in the EU/EEA: considerations for public health response. 16 February 2024. Stockholm: ECDC; 2024. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-measles-rise-eueea-considerations-public-health-response (dostęp: 07.05.2024)
4. Solecka M. Odra nie omija Polski. www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/347416,odra-nie-omija-polski (dostęp: 07.05.2024)
Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań