Brytyjski JCVI w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży i karmiących piersią

31.12.2020
Na podstawie: Joint Committee on Vaccination and Immunisation: advice on priority groups for COVID-19 vaccination.
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020 (cyt. 31.12.2020); Updated advice on COVID-19 vaccination in pregnancy and women who are breastfeeding. https://www.rcog.org.uk/en/news/updated-advice-on-covid-19-vaccination-in-pregnancy-and-women-who-are-breastfeeding/ (cyt. 31.12.2020 r.)

Opracowała: Małgorzata Ściubisz

Brytyjski Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) wydał zaktualizowane zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 preparatami BNT162b2 (szczepionka mRNA) i ChAdOx1-S (szczepionka oparta na wektorze adenowirusowym niezdolnym do replikacji) w grupach objętych priorytetem szczepień. W dokumencie odniesiono się również do szczepienia kobiet w ciąży i karmiących piersią. JCVI złagodził nieco swoje poprzednie stanowisko, które aktualnie jest zgodne z zaleceniami American College of Obstetricians and Gynecologists (szczegóły p. Szczepienie przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży i karmiących piersią).

Zalecenia Joint Committee on Vaccination and Immunisation

Kobiety w ciąży

  • Szczepienie przeciwko COVID-19 należy rozważyć w przypadku kobiet w ciąży należących do grup objętych priorytetem szczepień, czyli narażonych na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, którego nie da się uniknąć (np. z uwagi na ekspozycję zawodową) lub z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Wśród osób objętych priorytetem szczepień przeciwko COVID-19 JCVI wymienia, m.in.: pracowników medycznych, w tym pracowników placówek opieki długoterminowej i pracowników socjalnych (jako osoby narażone na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2) oraz osoby z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (m.in. przewlekłą chorobą układu oddechowego, w tym przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, mukowiscydozą, ciężką astmą, przewlekłą chorobą układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby, cukrzycą, przewlekłą chorobą neurologiczną, w tym padaczką, po przeszczepieniu narządów miąższowych lub komórek hematopoetycznych, chorobą nowotworową, niedoborami odporności, w tym spowodowanymi przyjmowaniem leków immunosupresyjnych, asplenią anatomiczną lub czynnościową, otyłością olbrzymią).
  • Lekarze powinni omówić z pacjentką bilans korzyści i ryzyka wynikający ze szczepienia oraz poinformować ją o braku danych z badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży. JCVI podkreśla, że nie istnieje żadne znane ryzyko związane z podawaniem szczepionek „nieżywych” w okresie ciąży (a takimi są obie szczepionki przeciwko COVID-19 dostępne aktualnie w Wielkiej Brytanii). Jednak z uwagi na niewystraczające dane w tym obszarze nie zaleca się rutynowego szczepienia przeciwko COVID-19 wszystkich ciężarnych.

Kobiety karmiące piersią

  • Szczepienie przeciwko COVID-19 można proponować kobietom karmiącym piersią.
  • Przy podejmowanie decyzji o szczepieniu należy wziąć pod uwagę korzyści rozwojowe i zdrowotne wnikające z karmienia piersią i kliniczne wskazania do szczepienia oraz poinformować pacjentkę o braku danych z badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet karmiących piersią. JCVI podkreśla jednak, że nie istnieje żadne znane ryzyko związane z podawaniem szczepionek „nieżywych” w okresie karmienia piersią.

Kobiety planujące ciążę

  • Nie ma konieczności opóźniania zajścia w ciążę po szczepieniu przeciwko COVID-19.
  • Nie zaleca się rutynowego wykonywania testu ciążowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19.

Do zaktualizowanych zaleceń JCVI pozytywnie odniósł się brytyjski Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). W oficjalnym komunikacie poinformował, że wraz z brytyjskim Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej pilnie pracują nad utworzeniem specjalnego rejestru, w którym będą gromadzone dane o szczepieniach przeciwko COVID-19 zrealizowanych wśród ciężarnych. Niezależnie od planowanych badań klinicznych, rejestr pozwoli zebrać dodatkowe dane dotyczące bezpieczeństwa szczepienia przeciwko COVID-19 kobiet w ciąży.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań