Dzieciom wyjeżdżającym na wakacje za granicę proponować wcześniejsze podanie drugiej dawki MMR w związku z epidemią odry w Europie?

Data utworzenia:  14.08.2013
Aktualizacja: 23.04.2015
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Skróty: MMR – skojarzona szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, PSO – program szczepień ochronnych

Czy dzieciom wyjeżdżającym na wakacje za granicę proponować wcześniejsze podanie drugiej dawki MMR w związku z epidemią odry w Europie? Jeśli tak, to czy wszystkim dzieciom, czy tylko wyjeżdżającym do niektórych krajów?

W Europie utrzymuje się zwiększona liczba zachorowań na odrę. Według European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) w okresie od kwietnia 2012 roku do marca 2013 roku zarejestrowano 8127 przypadków tej choroby. O ile w 2012 roku 79% zgłoszonych zachorowań przypadało na cztery kraje: Francję, Rumunię, Włochy i Hiszpanię, to w 2013 roku najwięcej chorych odnotowano w Anglii i Holandii, a mniejsze ogniska wystąpiły w Bułgarii i Hiszpanii (Katalonia).

W 2012 roku ACIP zalecał, aby sprawdzać, czy podróżujące do Europy dzieci w wieku ≥12 miesięcy otrzymały dwie dawki szczepionki MMR lub MMRV. Zaleca się, aby u dzieci, które nie zostały w ten sposób uodpornione, uzupełnić szczepienia z zachowaniem co najmniej 4-tygodniowego odstępu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki.

U dzieci wyjeżdżających na wakacje do państw europejskich najbardziej zagrożonych odrą można rozważyć wcześniejsze podanie drugiej dawki szczepionki MMR, jednak należy ją traktować jako szczepienie zalecane (p. Czy drugą dawkę MMR zaplanowaną w polskim programie szczepień ochronnych na 10. rok życia można podać wcześniej?).

Piśmiennictwo
1. ECDC: Communicable disease threats report, week 30, 21-27 July 2013
2. CDC: Outbreak notice. Measles update. 15 lipca 2012

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Odra u dorosłych
  • Różyczka u dorosłych
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań