Czy szczepienie przeciwko pneumokokom może być przyczyną nieukojonego płaczu?

Data utworzenia:  16.03.2017
Aktualizacja: 09.04.2019
dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Czy podanie PCV może być przyczyną nieukojonego płaczu, trwającego ponad 3 godziny? Czy wystąpienie takiego objawu jest przeciwwskazaniem do kontynuowania szczepień przeciwko pneumokokom?

Skróty: ChPL – Charakterystyka Produktu Leczniczego, DTPa – bezkomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, DTPw – całokomórkowa szczepionka przeciwko krztuścowi, tężcowi i błonicy, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-10 – 10-walentna skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom

Nieukojony krzyk nie jest typową reakcją po szczepieniu przeciwko pneumokokom. W piśmiennictwie taki objaw opisano u niemowląt przede wszystkim po szczepieniu przeciwko krztuścowi, zwłaszcza szczepionką całokomórkową (DTPw).

U dzieci zaszczepionych PCV częściej obserwuje się natomiast niepokój i rozdrażnienie (nawet u 8 na 10 szczepionych). Producent szczepionki PCV-10 wśród NOP wymienionych w ChPL uwzględnił niezbyt częsty nietypowy płacz. W porejestracyjnych badaniach obserwacyjnych nieukojony płacz stwierdzano w przypadku jednoczasowego szczepienia PCV oraz innymi szczepionkami rutynowo podawanymi dzieciom w pierwszych 2 latach życia, w tym również DTPa. Objaw taki prawdopodobnie może wystąpić także po PCV, choć typowo łączy się go ze szczepieniem przeciwko krztuścowi.

Nieukojony płacz nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do dalszych szczepień preparatem, po którym wystąpił, dlatego biorąc pod uwagę korzyści wynikające ze szczepienia oraz ryzyko wystąpienia NOP, kontynuowanie szczepienia przeciwko pneumokokom jest uzasadnione.

Piśmiennictwo:

1. www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/index.html (cyt. 17.09.2018)
2. Bryant K.A., Block S.L, Baker S.A i wsp.: Safety and immunogenicity of a 13 valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics, 2010; 125: 866–875
3. Littlejohn E.S,ES., Clothier H.J., Perret K.P., Danchin M.: Surveillance of adverse events following the introduction of 13 valent pneumococcal conjugate vaccine in infants, and comparison with adverse events following 7 valent pneumococcal conjugate vaccine, in Victoria, Australia. Hum. Vaccin. Immunother., 2015; 11: 1828–1835
4. Charakterystyki produktów leczniczych: Synflorix i Prevenar 13
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko grypie u dzieci
  • Szczepienie przeciwko pneumokokom
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań