Czy pierwszą dawkę refundowanej szczepionki RotaTeq można podać po 12. tygodniu życia?

23.03.2021
Wojciech Andrusiewicz
rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW) dotyczącymi szczepienia wcześniaków przeciwko rotawirusom, a także amerykańskiego Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), w wyjątkowych sytuacjach można rozważyć podanie pierwszej dawki szczepionki najpóźniej do ukończenia 15. tygodnia życia (tzn. 14. tż. + 6 dni), jeśli stan kliniczny dziecka uniemożliwił wcześniejsze szczepienie (np. u wcześniaków). Czy w takiej sytuacji można podać dziecku preparat refundowany, tj. RotaTeq, skoro w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) górna granica wieku dla podania pierwszej dawki to 12. tydzień życia?

Krajowe zalecenia ujęte w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2021 dotyczące realizacji szczepienia przeciwko rotawirusom wskazują na potrzebę wczesnego rozpoczęcia i wczesnego zakończenia schematu szczepienia, zgodnie z zaleceniami producenta i międzynarodowych towarzystw naukowych. Pierwszą dawkę szczepionki należy podać po ukończeniu 6. tygodnia życia, jednak nie później niż przed ukończeniem 12. tygodnia życia.

Zalecenia ACIP dotyczące wieku rozpoczęcia szczepienia różnią się od zaleceń producentów – maksymalny wiek podania pierwszej dawki dwóch dostępnych szczepionek to 14 tygodni + 6 dni. Dlatego, jeżeli stan kliniczny dziecka uniemożliwi rozpoczęcie szczepienia w zalecanym optymalnym wieku (tj. do 12. tż.), to w wyjątkowych sytuacjach szczepionkę można podać do ukończenia 15. tygodnia życia (tzn. 14. tż. + 6 dni). Podobnie w Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases (Pink Book) wskazano, że szczepionkę przeciwko rotawirusom należy zasadniczo odroczyć u niemowląt z ostrym, umiarkowanym lub ciężkim zapaleniem żołądka i jelit lub inną ostrą chorobą do czasu poprawy. Jednakże można szczepić niemowlęta z łagodnym ostrym zapaleniem żołądka i jelit lub inną łagodną ostrą chorobą, zwłaszcza jeśli opóźnienie szczepienia spowoduje przesunięcie podania pierwszej dawki szczepionki poza wiek 14 tygodni + 6 dni. Podobne stanowisko prezentuje również PTW, zalecając szczepienie przeciwko rotawirusom wcześniakom, także w trakcie pobytu w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków lub innym oddziale, jeśli: (1) stan kliniczny dziecka jest stabilny, a wiek kwalifikuje je do szczepienia, (2) nie występują bezwzględne przeciwwskazania do podania szczepionki, (3) niemowlę toleruje płyny doustnie w objętości odpowiadającej objętości dawki szczepionki.

Powyższe zalecenia dotyczą obu dostępnych na rynku preparatów. Jeżeli lekarz na podstawie wskazanych rekomendacji, a także mając informację o stanie zdrowia dziecka, podejmie decyzję o podaniu szczepionki, szczepienie można realizować refundowaną szczepionką RotaTeq. W obu przypadkach schemat szczepienia należy kontynuować tym samym preparatem i zakończyć najpóźniej do 32. tygodnia życia w przypadku refundowanej szczepionki RotaTeq (łącznie 3 dawki) lub najpóźniej do 24 tygodnia życia w przypadku odpłatnej szczepionki Rotarix (łącznie 2 dawki). Optymalnie pełny schemat szczepienia należy zakończyć przed ukończeniem 22. tygodnia życia w przypadku refundowanej szczepionki Rotateq (ostatnią, trzecią dawkę można warunkowo, w wyjątkowych sytuacjach, podać przed ukończeniem 32. tż.) lub przed ukończeniem 16. tygodnia życia w przypadku odpłatnej szczepionki Rotarix – przyp. red.

Aktualnie do realizacji obowiązkowego szczepienia przeciwko rotawirusom zgodnie z PSO na 2021 rok wybrano preparat RotaTeq. Zastosowanie szczepionki Rotarix będzie podaniem szczepionki zalecanej na receptę lekarską, co będzie skutkowało koniecznością zakupu preparatu ze środków własnych rodzica.

Piśmiennictwo:

1. Rotavirus ACIP Vaccine recomendations. https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/rotavirus.html (dostęp: 17.03.2021)
2. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook - 13th Edition (2015) https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html (dostęp: 17.03.2021).
3. Szczepienie wcześniaków przeciwko rotawirusom w szpitalu. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. 09.05.2021 http://ptwakc.org.pl/wytyczne-i-stanowiska/szczepienie-wczesniakow-przeciwko-rotawirusom-w-szpitalu-wytyczne-polskiego-towarzystwa-wakcynologii (dostęp: 17.03.2021)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań