Czy stosowanie miejscowych preparatów inhibitorów kalcyneuryny (pimekrolimus, takrolimus) u chorego na AZS jest przeciwwskazaniem do szczepień?

Data utworzenia:  31.07.2013
Aktualizacja: 05.09.2013
dr med. Hanna Czajka
Wojewódzka Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Atopowe zapalenie skóry (AZS) nie stanowi przeciwwskazania do szczepień, chociaż jak w każdej przewlekłej chorobie zaostrzenie jej objawów może stanowić o czasowym odroczeniu zabiegu.

Pimekrolimus charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym. Chociaż prawdopodobieństwo jego interakcji ze szczepionkami jest małe, jednak u chorych z zaawansowanym AZS szczepienia należy wykonać podczas przerw w leczeniu. Jest to zgodne z zasadą czasowego wstrzymania się od szczepień w okresach zaostrzenia choroby przewlekłej.

Takrolimus jest silnym lekiem immunosupresyjnym. Nie przeprowadzono badań oceniających związek między wytworzeniem odpowiedzi na szczepienie a stosowaniem takrolimusu, dlatego szczepionkę należy podać przed zastosowaniem tej maści lub podczas przerwy w jej aplikacji. Między stosowaniem leku a szczepieniem należy odczekać 14 dni, a w przypadku szczepionek „żywych” 28 dni. Należy zwrócić uwagę na dwa dodatkowe aspekty:

  • Po pierwsze, zarówno pimekrolimus, jak i takrolimus są zarejestrowane dla dorosłych i dzieci >2. roku życia do stosowania w krótkotrwałej terapii ciągłej (do 6 tyg.) lub długotrwałej terapii przerywanej (12 mies.). Leków tych nie powinno się więc stosować w okresie najbardziej intensywnych szczepień ochronnych, a dodatkowo ich dawkowanie umożliwia wykonanie szczepień podczas przerw w leczeniu.
  • Po drugie, szczepionki należy aplikować w okolice ciała nieobjęte zmianami chorobowymi. Jeśli natomiast zmiany atopowe są rozległe, to już samo zapalenie skóry może być przeciwwskazaniem do podania szczepionki.

Piśmiennictwo:
1. General Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2011; 60 (RR-02): 1–60 (http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne)
2. American Academy of Pediatrics Immunization in special clinical circumstances. W: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S.: Red Book. 2012: 81
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Elidel
4. Shekariah T., Kalavala M., Alfaham M.: Atopowe zapalenie skóry u dzieci – postępowanie w codziennej praktyce. Med. Prakt. Pediatr., 4/2012: 37–49

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań