Jak szczepić dziecko chore na stwardnienie rozsiane?

Data utworzenia:  16.09.2013
Aktualizacja: 19.09.2013
dr hab. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex [SM]) jest najczęstszą chorobą demielinizacyjną. U dzieci roczna zapadalność wynosi 3/1000 000 populacji ogólnej i jest 3-krotnie większa od zapadalności na ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ADEM). Choroba najczęściej ujawnia się około 13. roku życia, tj. w okresie, kiedy u dziecka wykonano już większość szczepień przewidzianych w polskim Programie Szczepień Ochronnych. Choroba może wystąpić także u młodszych dzieci, chociaż w tej grupie wiekowej najczęstszymi chorobami demielinizacyjnymi są leukodystrofie.

Nie opublikowano wiele badań na temat wpływu szczepień na przebieg SM. Dostępne dane wskazują, że w okresie stabilizacji choroby szczepienia przeciwko odrze, różyczce, ospie wietrznej, grypie, WZW typu B, poliomyelitis, gruźlicy oraz zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze nie wiążą się z zaostrzeniem SM. Istnieją przesłanki, że dobra odpowiedź na szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy może mieć związek ze zmniejszoną aktywnością demielinizacyjną w SM.

American Academy of Neurology zaleca odroczenie szczepień w okresie zaostrzenia choroby demielinizacyjnej ze względu na sam proces chorobowy i możliwość interakcji ze stosowanym leczeniem (glikokortykosteroidy, immunoglobuliny). Jedynym szczepieniem (jeśli istnieje wskazanie), które można zalecić w czasie rzutu, a zatem także w trakcie steroidoterapii, jest szczepienie przeciwko tężcowi. Leczenie interferonem beta nie stanowi przeciwwskazania do szczepień, jednak nie dysponujemy danymi o skuteczności szczepień u chorych poddawanych takiej terapii. Szczepienia należy odroczyć u dzieci leczonych cytostatykami, np. mitoksantronem, cyklofosfamidem.

Obserwowano, że szczepienie przeciwko żółtej gorączce i japońskiemu zapaleniu mózgu może zwiększać ryzyko rzutu SM. Należy o tym poinformować chorych planujących podróż w rejony endemicznego występowania tych chorób.

Zobacz także: Nie stwierdzono związku między szczepieniem ochronnym a rzutem stwardnienia rozsianego

Piśmiennictwo
1. Kotulska K.: Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym w schorzeniach demielinizacyjnych u dzieci. W: Jóźwiak S. (red.) Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Lublin, 2012; tom 12: 105–107
2. www.aan.com
3. Farez M.F., Correale J.: Yellow fever vaccination and increased relapse rate in travelers with multiple sclerosis. Arch. Neurol., 2011; 68: 1267–1271
4. Farez M.F., Ysrraelit M.C, Fiol M. i wsp.: H1N1 vaccination does not increase risk of relapse in multiple sclerosis: a self-controlled case-series study. Mult. Scler., 2012; 18: 254–256.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań