Jak szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi wpływa na zdrowie ich dzieci w pierwszych latach życia?

10.05.2021
Health outcomes in young children following pertussis vaccination during pregnancy
Laverty M. i wsp.
Pediatrics, 2021; 147 (5): e2020042507

Opracowała lek. Iwona Rywczak

Szczepienie ciężarnych przeciwko krztuścowi szczepionką ze zmniejszoną dawką antygenów krztuścowych i błoniczych (Tdap) jest zalecaną od wielu lat strategią mającą na celu ograniczenie zachorowań na krztusiec u najmłodszych niemowląt. Bezpieczeństwo tej interwencji potwierdzono w wielu badaniach (p. https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/blonicakrztusiectezec.html). Jednym z nich jest populacyjne badanie kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych przeprowadzone w Kanadzie, którego wyniki opublikowano niedawno w czasopiśmie „Pediatrics”. Oceniono w nim wpływ Tdap na występowanie u dzieci zaszczepionych matek niekorzystnych następstw zdrowotnych, takich jak infekcje, astma oskrzelowa, choroba nowotworowa, zaburzenia słuchu i widzenia, konieczność korzystania z opieki medycznej.

W badaniu uwzględniono wszystkie dzieci urodzone w prowincji Ontario pomiędzy 1 kwietnia 2012 roku a 31 marca 2017 roku. Okres obserwacji kończył się 31 marca 2018 roku, zatem dla każdego dziecka mieścił się w zakresie 1–6 lat. Ekspozycję na Tdap zdefiniowano jako podanie Tdap matce nie wcześniej niż 14 dni po ostatniej miesiączce i nie później niż 1 dzień przed datą urodzenia dziecka.

Do badania zakwalifikowano 625 643 dzieci, w tym 12 045 dzieci urodzonych przez matki zaszczepione Tdap w czasie ciąży. Porównując dzieci kobiet zaszczepionych Tdap z dziećmi kobiet nieszczepionych wykazano, że dzieci eksponowane na Tdap w okresie prenatalnym nie były narażone na większe ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej (iloraz współczynników zapadalności [incidence rate ratio – IRR] 0,93 [95% CI: 0,82–1,04]), infekcji górnych dróg oddechowych (IRR: 0,94 [95% CI: 0,90–0,99), infekcji dolnych dróg oddechowych (IRR: 0,94 [95% CI: 0,88–1,00]), infekcji przewodu pokarmowego (IRR: 0,85 [95% CI: 0,79–0,91]), zapalenia ucha środkowego (IRR: 0,97 [95% CI: 0,91–1,04]), choroby nowotworowej (IRR: 1,36 [95% CI: 0,76–2,44]), zaburzeń słuchu i widzenia (IRR: 0,72 [95% CI: 0,34–1,52]). U dzieci eksponowanych na Tdap nie stwierdzono również częstszego korzystania z doraźnej pomocy medycznej oraz placówek szpitalnych (IRR: 0,93 [95% CI: 0,91–0,96]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie Tdap w czasie ciąży nie miało niekorzystnego wpływu na zdrowie dzieci zaszczepionych kobiet w ciągu ich pierwszych 6 lat życia.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań