Leczenie chorych z przerzutami w otrzewnej w przebiegu raka żołądka. Podsumowanie konsensusu chicagowskiego – cz. II

12.02.2021
Opracowanie na podstawie: F.J. Izquierdo, D. Schuitevoerder, A. Plana i wsp.: Chicago Consensus Working Group: The Chicago Consensus on peritoneal surface malignancies: management of gastric metastases
Annals of Surgical Oncology, 2020; 27: 1768–1773. doi: 10.1245/s10434-020-08320-0