Antybiotykoterapia w zapobieganiu rozwojowi przetoki odbytu po nacięciu i drenażu ropnia odbytu

04.10.2018
Omówienie artykułu: Antibiotic therapy for prevention of fistula in-ano after incision and drainage of simple perianal abscess: a randomized single blind clinical trial
L. Ghahramani i wsp.
Surgery, 2017; 162: 1017–1025