Czy laparoskopowe wycięcie przerzutów raka jelita grubego ma przewagę nad klasycznym

Czy laparoskopowa resekcja przerzutów raka jelita grubego ma przewagę nad klasyczną

07.10.2020
Omówienie artykułu: Survival advantage of laparoscopic versus open resection for colorectal liver metastases. A meta-analysis of individual patient data from randomized trials and propensity-score matched studies
L.S. Syn i wsp.
Ann. Surg., 2020; 272: 253–265