Czy młody wiek chorych na raka jelita grubego jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym

30.03.2021
Omówienie artykułu: Presentation and survival among patients with colorectal cancer before the age of screening: a systematic review and meta-analysis
C.D. Griffiths i wsp.
Canadian Journal of Surgery, 2021; 64: E91–E100. doi: 10.1503/cjs.013019