Przygotowanie jelita grubego do kolonoskopii

29.05.2020
lek. Mateusz Szmit1, dr n. med. Marek Bugajski1,3, dr hab. n. med. Michał F. Kamiński prof. CMKP i COI1-4
1 Klinika Onkologii Gastroenterologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2 Centrum Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 3 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, 4 Department of Health Management and Health Economics, University of Oslo, Oslo, Norwegia

Wybrane treści dla pacjenta: