Rozpoznanie i leczenie ostrego krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Rozpoznanie i leczenie ostrego krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Omówienie wytycznych British Society of Gastroenterology 2019

06.11.2020
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława1, prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła2,3, dr n. med. Tomasz Marek1
1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
3 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Na podstawie: K. Oakland, G. Chadwick, J.E. East, R. Guy, A. Humphries, V. Jairath, S. McPherson, M. Metzner, A.J. Morris, M.F. Murphy, T. Tham, R. Uberoi, A.M. Veitch, J. Wheeler, C. Regan, J. Hoare: Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut, 2019; 68: 776–789

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Kolonoskopia
  • Przetaczanie (transfuzja) preparatów krwi
  • Przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych