Otyłość a ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

16.03.2021
Na podstawie: Body Mass Index and Risk for COVID-19–Related Hospitalization, Intensive Care Unit Admission, Invasive Mechanical Ventilation, and Death – United States, March–December 2020.

Otyłość stanowi czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19. Jedną z prawdopodobnych przyczyn jest związany z otyłością przewlekły stan zapalny, który zaburza prawidłową odpowiedź immunologiczną i wpływa także na proces krzepnięcia krwi. Ponadto otyłość wiąże się z upośledzeniem czynnościowym układu oddechowego. Szacuje się, że otyłość dotyczy 42,4% dorosłych obywateli Stanów Zjednoczonych i jest czynnikiem ryzyka innych chorób przewlekłych, w tym cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia i niektórych nowotworów. Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych wskazuje, że otyłość wiąże się z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, dlatego szczepienie tej grupy osób powinno stanowić priorytet. Na podstawie danych z Premier Healthcare Database Special COVID-19 Release (PHD-SR), Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention – CDC) przeanalizowało związek pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 (w tym konieczności hospitalizacji, pobytu na oddziale intensywnej terapii, konieczności inwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz wystąpieniem zgonów). Wśród poddanych analizie 148 494 dorosłych pacjentów, u których rozpoznano COVID-19 w okresie od marca do grudnia 2020 r., 28,3% miało nadwagę, a u 50,8% stwierdzono otyłość. Zarówno nadwaga, jak i otyłość były czynnikami ryzyka związanymi z koniecznością inwazyjnej wentylacji mechanicznej, ponadto wykazano, że otyłość zwiększała ryzyko hospitalizacji i zgonu, szczególnie wśród osób dorosłych w wieku <65. roku życia. Badanie wykazało, że zależność pomiędzy BMI a ciężkością COVID-19 miała charakter nieliniowy.

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Ryc. 1A. BMI a ryzyko hospitalizacji, 1B. BMI a ryzyko przyjęcia na OIT, 1C. BMI a ryzyko zastosowania mechanicznej wentylacji, 1D. BMI a ryzyko śmierci

 

Ryzyko hospitalizacji, przyjęcia na oddział intensywnej terapii i zgonu były najniższe wśród pacjentów z BMI odpowiednio: 24,2 kg/m2, 25,9 kg/m2 i 23,7 kg/m2 i zaobserwowano gwałtowne zwiększenie ryzyka wraz z wyższym BMI. Wyniki tego badania wskazują, że osoby otyłe mają istotnie większe ryzyko ciężkiego przebiegu SARS-CoV-2 i częściej wymagają intensywnego leczenia. Wg autorów badania osoby otyłe powinny być zaliczone do grupy priorytetowej do otrzymania szczepień przeciwko COVID-19. Konieczne jest także przestrzeganie pozostałych zasad związanych z bezpieczeństwem: noszenie masek ochronnych i przestrzeganie dystansu, a także walka z otyłością poprzez promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!