Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w przypadkach współwystępowania dużej depresji i uzależnienia od alkoholu

25.07.2019
Omówienie artykułu: Antidepressants for the treatment of people with co-occurring depression and alcohol dependence
R. Agabio, E. Trogu, P.P. Pani
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018, Issue 4. Art. No.: CD008581. DOI: 10.1002/14651858