Sztuka wyboru optymalnych dawek leków przeciwdepresyjnych – przegląd systematyczny z metaanalizą

28.04.2021
Omówienie artykułu:* Optimal dose of selective serotonin reuptake inhibitors, venlafaxine, and mirtazapine in major depression: a systematic review and dose-response meta-analysis
T.A. Furukawa, A. Cipriani, P.J. Cowen i wsp.
Lancet Psychiatry, 2019; 6: 601–609