Leki przeciwdepresyjne, objawy towarzyszące ich odstawieniu i uzależnienia – jaki jest aktualny stan wiedzy?

28.04.2021
Antidepressants, withdrawal, and addiction; where are we now?
S. Jauhar, J. Hayes, G.M. Goodwin, P.J. Cowen, D.J. Nutt
Journal of Psychopharmacology, 33 (6): 655–659