Skuteczność leków przeciwdepresyjnych w porównaniu z terapią poznawczo-behawioralną w leczeniu chorych na depresję

13.07.2021
The symptom-specific efficacy of antidepressant medication vs. cognitive behavioral therapy in the treatment of depression: results from an individual patient data meta-analysis
Omówienie artykułu: L. Boschloo, E. Bekhuis, E. S. Weitz i wsp.
World Psychiatry, 2019; 18 (2): 183–191