Leczenie przeciwdepresyjne u pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe

26.11.2019
Omówienie artykułu: Antidepressants for the treatment of depression in people with cancer
G. Ostuzzi, F. Matcham, S. Dauchy i wsp.
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2018 Apr 23; 4: CD011006