Depresja u chorych na nowotwory złośliwe

Depresja u chorych na nowotwory złośliwe

Depresja u chorych na nowotwory złośliwe: skuteczność programu terapeutycznego Depression Care for People with Cancer – badanie z randomizacją (SMaRT oncology 1)

omówienie na podstawie: Management of depression for people with cancer (SMaRT oncology 1): a randomised trial
V. Strong, R. Waters, C. Hibberd, G. Murray, L. Wall, J. Walker, G. McHugh, A. Walker, M. Sharpe
Lancet, 2008; 372: 40–48

ZESTAWIENIE SKRÓTÓW: CI (confidence interval) – przedział ufności, DCPC – Depression Care for People with Cancer, DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV Edition, LPD – leki przeciwdepresyjne, NNTnumber needed to treat, OR (odds ratio) – iloraz szans, QALY (quality-adjusted life years) – lata życia z poprawką na jakość życia, SCID – Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, SCL-20 – Symptom Checklist-20, SMD (standarized mean difference) – standaryzowana średnia różnic

Wprowadzenie

Autorzy omawianej publikacji opracowali DCPC – program terapii w przypadku depresji występującej u chorych na nowotwory, przeznaczony do stosowania przez pielęgniarki onkologiczne. Obejmuje on podawanie LPD oraz edukację na temat depresji i jej leczenia, terapię rozwiązywania problemów (problem-solving treatment), czyli uczenia chorych radzenia sobie z poczuciem bezradności), jak również rozmowy z lekarzem pierwszego kontaktu lub onkologiem na temat leczenia dużej depresji. Pełny cykl terapii trwa 3 miesiące i składa się z 10 sesji (każda po 45 min). Przez kolejne 3 miesiące po zakończeniu leczenia sprawdzano jego wyniki, prowadząc rozmowy telefoniczne z chorymi. Wyniki stosowania programu DCPC analizował każdego tygodnia psychiatra, omawiając z pielęgniarkami wyniki oceny dokonanej na podstawie Patient Health Questionnaire, dawkę LPD, nasilenie objawów depresji i postępy w zakresie rozwiązywania problemów.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.