Mania, ból kończyn dolnych i epizody migrenowe u 32-letniego mężczyzny

02.01.2013
A 32-year-old male with mania, leg pain, migraines
A.T. Peters, A.A. Nierenberg, T. Deckersbach
Psychiatric Annals, 2011; 7: 363–366

KOMENTARZ

dr hab. med. Dominika Dudek
Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Przedstawiony przypadek ilustruje bogactwo fenomenów związanych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (bipolar disorder – BD) oraz wynikające z niego trudności i wyzwania terapeutyczne. Mamy tu do czynienia z historią pacjenta, u którego BD współistnieją z zespołem lękowym, z migreną, upośledzeniem sprawności funkcji poznawczych oraz ze złą tolerancją leczenia i powikłaniami (przyrost masy ciała, akatyzja, bóle kończyn dolnych, trudności z chodzeniem). Co więcej, problemy te, z których każdy wymaga uważnej oceny i leczenia, przenikają się, negatywnie wzajemnie na siebie wpływając.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Migrena
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Depresja maskowana
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  • Depresja sezonowa